By
December 1, 2020

Contend, LORD, with those who contend with me; fight against those who fight against me. 1 Contend, O Lord, with those who contend with me; fight against those who fight against me! "O Lord, my God, if I have done this; if there be iniquity in my hands; if I have rewarded evil unto him that was at peace with me (yea, I have delivered him that without cause is mine enemy): let the enemy persecute my soul, and take it; yea, let him tread down my life upon the earth." 21 9At ang aking kaluluwa ay magagalak sa Panginoon: magagalak na mainam sa kaniyang pagliligtas. 12 35 Plead my cause, O Lord, with them that strive with me: fight against them that fight against me. Magsihiyaw nawa ng kagalakan, at mangasayahan, ang nagsisilingap ng aking katuwiran: Oo, mangagsabi nawa silang palagi: Dakilain ang Panginoon, na nalulugod sa kaginhawahan ng kaniyang lingkod. Its a prayer points to put you as a christian in an offensive mood. Iginaganti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti, sa pagpapaulila ng aking kaluluwa. 3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. 19Huwag magalak sa akin na may kamalian ang aking mga kaaway; ni magkindat man ng mata ang nangagtatanim sa akin ng walang kadahilanan. 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. 4Mangahiya nawa sila, at madala sa kasiraang puri ang nagsisiusig sa aking kaluluwa: mangapabalik sila, at mangalito silang nagsisikatha ng aking kapahamakan. Why is fasting referred to as being afflicted in Psalm 35. This is a fruit of the old enmity in the seed of the serpent against the Seed of the woman. 2 Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. -- This Bible is now Public Domain. Ako'y magpapasalamat sa iyo sa dakilang kapisanan: aking pupurihin ka sa gitna ng maraming tao. Psalm 105:2 Good Gossip. Since Jesus and Paul quoted verses from these imprecatory psalms, it proves those psalms were inspired by God and counters any allegation that they were sinful or selfish prayers of revenge. Say to me, I am your deliverance! psalm translation in English-Tagalog dictionary. 6 Salmo 35# Salmo 35 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang Salmo ni David.Dalangin para Tulungan Panginoon, kontrahin nʼyo poang mga kumukontra sa akin.Labanan nʼyo ang mga kumakalaban sa aki 8 2Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. Kumuha ka rin naman ng sibat, at tumigil ka sa daan laban sa kanila na nagsisihabol sa akin: sabihin mo sa aking kaluluwa, Ako'y iyong kaligtasan. Huwag magalak sa akin na may kamalian ang aking mga kaaway; ni magkindat man ng mata ang nangagtatanim sa akin ng walang kadahilanan. Învârte suliţa şi săgeata împotriva prigonitorilor mei! 2 Take hold … Psalm 105 Thanksgiving All Year. 28At ang aking dila ay mangungusap ng iyong katuwiran, at ng pagpuri sa iyo sa buong araw. Trivia: Moses wrote Psalms chapter 90. Hatulan mo ako, Oh Panginoon kong Dios, ayon sa iyong katuwiran; at huwag mo silang pagalakin sa akin. Lahat ng aking mga buto ay magsasabi, Panginoon, sino ang gaya mo, na inililigtas ang dukha doon sa totoong malakas kay sa kaniya, Oo, ang dukha at ang mapagkailangan sa sumasamsam sa kaniya? -- This Bible is now Public Domain. 3 Also draw out the spear and stop those who pursue me. Psalm 105:1-6 A Handful Of Thorns. 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. 14Ako'y nagasal na tila aking kaibigan o aking kapatid: ako'y yumuyukong tumatangis na tila iniiyakan ang kaniyang ina. Commentary on Psalm 35:1-10 (Read Psalm 35:1-10) It is no new thing for the most righteous men, and the most righteous cause, to meet with enemies. Gaya ng mga nanunuyang suwail sa mga kapistahan, kanilang pinagngangalit sa akin ang kanilang mga ngipin. Maging gaya nawa sila ng ipa sa unahan ng hangin, at itaboy sila ng anghel ng Panginoon. Brandish spear and javelin against those who pursue me. Say to me, “I am your salvation.” May those who seek my life be disgraced and put to shame; may those who plot my ruin be turned back in dismay. Sapagka't walang kadahilanan ay ipinagkubli nila ako ng kanilang silo sa hukay, walang kadahilanan ay nagsihukay sila para sa aking kaluluwa. 18 The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. A Psalm of David. : 1 Plead my cause, O LORD, with them that strive with me: fight against them that fight against me. May those who seek my life be disgraced and put to shame; may those who plot my ruin be turned … : 2 Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. My apologies these two different metaphors in providing this introduction. เพลงสดุดี 35:1 Thai: from KJV Sapagka't sila'y hindi nangagsasalita ng kapayapaan: kundi sila'y nagsisikatha ng mga magdarayang salita laban sa mga tahimik sa lupain. Inspirational Bible Verses - Read inspirational quotes and Scripture from the Bible that can help encourage you in times of doubt, loss, mourning, sadness, or hopelessness. Ia* pavăza şi scutul şi scoală-Te să-mi ajuţi! Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. Psalm 35:1 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. Psalm 105:1 The Salt Of Gratitude. 15Nguni't pagka ako'y natisod sila'y nangagagalak, at nagpipisan: ang mga uslak ay nagpipisan laban sa akin, at hindi ko nalaman; 16Gaya ng mga nanunuyang suwail sa mga kapistahan, kanilang pinagngangalit sa akin ang kanilang mga ngipin. King James Bible,Psalm 23 - The Lord is My Shepherd,(Ezekiel 34:11-24; John 10:1-21){A Psalm of David. 12Iginaganti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti, sa pagpapaulila ng aking kaluluwa. Maging madilim nawa, at madulas ang kanilang daan, at habulin sila ng anghel ng Panginoon. Lift up your spear and war ax against those who pursue me. Psalms translation in English-Tagalog dictionary. A Psalm of David. Mangahiya nawa sila, at madala sa kasiraang puri ang nagsisiusig sa aking kaluluwa: mangapabalik sila, at mangalito silang nagsisikatha ng aking kapahamakan. Panginoon, hanggang kailan titingin ka? 22Iyong nakita ito, Oh Panginoon; huwag kang tumahimik, Oh Panginoon, huwag kang lumayo sa akin. It is also true that the tradition as to which psalms are "Davidic" remains somewhat indefinite, and some "Davidic" psalms seem clearly to reflect later situations (see, e.g., Ps 30 title -- but see also note there; and see introduction to Ps 69 and note on Ps 122 title). 7 tl Sa Awit 8:3, 4, ipinahayag ni David ang panggigilalas na kaniyang nadama: “Pagka natatanaw ko ang iyong mga langit, at ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inihanda, ano baga ang taong mortal upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng makalupang tao upang iyong pangalagaan siya?” Psalm 105:1-5 Thanks, God! 3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. Nguni't pagka ako'y natisod sila'y nangagagalak, at nagpipisan: ang mga uslak ay nagpipisan laban sa akin, at hindi ko nalaman; Gaya ng mga nanunuyang suwail sa mga kapistahan, kanilang pinagngangalit sa akin ang kanilang mga ngipin. 1 a Plead my cause, O Lord, with them that strive with me: b fight against them that fight against me. In John 15:25, Jesus quotes Psalm 35:19 and 69:4. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 20Sapagka't sila'y hindi nangagsasalita ng kapayapaan: kundi sila'y nagsisikatha ng mga magdarayang salita laban sa mga tahimik sa lupain. 17 Iyong nakita ito, Oh Panginoon; huwag kang tumahimik, Oh Panginoon, huwag kang lumayo sa akin. Ako'y nagasal na tila aking kaibigan o aking kapatid: ako'y yumuyukong tumatangis na tila iniiyakan ang kaniyang ina. 24Hatulan mo ako, Oh Panginoon kong Dios, ayon sa iyong katuwiran; at huwag mo silang pagalakin sa akin. At ang aking dila ay mangungusap ng iyong katuwiran, at ng pagpuri sa iyo sa buong araw. Kumilos ka, at ikaw ay gumising upang gawan ako ng kahatulan, sa aking usap, Dios ko at Panginoon ko. A study in Psalm 35: 1 – 28 Psalm 35: 1 – 28 The Avenger A Psalm of David. Sapagka't sila'y hindi nangagsasalita ng kapayapaan: kundi sila'y nagsisikatha ng mga magdarayang salita laban sa mga tahimik sa lupain. (translation: Tagalog… Psalm … God, please help me. 2 Yes, pick up your shield. Psalm 106 You May Get What You Pray For. Iginaganti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti, sa pagpapaulila ng aking kaluluwa. 21Oo, kanilang ibinuka ng maluwang ang kanilang bibig laban sa akin; kanilang sinasabi: Aha, aha, nakita ng aming mata. 10 Mga Awit 37:25 - Ako'y naging bata, at ngayo'y matanda; gayon ma'y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kaniyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. 1 Lord, speak against those people who speak against me. In John 15:25, Jesus quotes Psalm 35:19 and 69:4. PS 35:5 Let them be as chaff before the wind: and let the angel of the LORD chase them. Psalm 105:1 The Salt Of Gratitude. Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. Dumating nawa sa kaniya ng walang anoano ang pagkapahamak; at hulihin nawa siya ng kaniyang silo na kaniyang ikinubli: mahulog nawa siya sa ikapapahamak niya. Mangahiya nawa sila, at madala sa kasiraang puri ang nagsisiusig sa aking kaluluwa: mangapabalik sila, at mangalito silang nagsisikatha ng aking kapahamakan. PS 35:4 Let them be confounded and put to shame that seek after my soul: let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt. Psalm 35:1-28—Read the Bible online or download free. Saul was king of Israel before David. Psalm 106 You May Get What You Pray For. Oo, kanilang ibinuka ng maluwang ang kanilang bibig laban sa akin; kanilang sinasabi: Aha, aha, nakita ng aming mata. 3 Draw out also the spear and javelin and close up the way of those who pursue and persecute me. Sapagka't walang kadahilanan ay ipinagkubli nila ako ng kanilang silo sa hukay, walang kadahilanan ay nagsihukay sila para sa aking kaluluwa. Psalms 35. 24 7Sapagka't walang kadahilanan ay ipinagkubli nila ako ng kanilang silo sa hukay, walang kadahilanan ay nagsihukay sila para sa aking kaluluwa. Psalm 35 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC) Psalm 35 [A Psalm] of David. The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often. The Holy Bible has many passages that can uplift your mind and heart, giving you the strength you need to get through each day. Panginoon, hanggang kailan titingin ka? Psalm 105:1-6 A Handful Of Thorns. 2 5 May those who try to kill me be defeated and disgraced! Psalm 35. and put on your armour! Psalm 65: The psalm has a simple purpose: to express thanksgiving for rain and harvest, an appropriate subject in a farming economy. Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. Maging madilim nawa, at madulas ang kanilang daan, at habulin sila ng anghel ng Panginoon. Psalm 37 is an exceptionally helpful and practical psalm, in that it consistently offers clear guidance to us in our spiritual life and our human situations. Paul also quoted an imprecatory prayer in Romans 11:9–10, which is a quote of Psalm 69:22–23. Its a prayer points to put you as a christian in an offensive mood. : 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. 23 13.5k Likes, 426 Comments - VANESSA BLING/.PSALM:35 (@realvanessabling) on Instagram: “BlessingsThank you guys for the bday wishes.. #Vanessabling #love #music #heretostay” Huwag magalak sa akin na may kamalian ang aking mga kaaway; ni magkindat man ng mata ang nangagtatanim sa akin ng walang kadahilanan. Fight against those people who are fighting against me. Cuz we look at Psalm 35. PS 35:3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. At ang aking kaluluwa ay magagalak sa Panginoon: magagalak na mainam sa kaniyang pagliligtas. 3 Lahat ng aking mga buto ay magsasabi, Panginoon, sino ang gaya mo, na inililigtas ang dukha doon sa totoong malakas kay sa kaniya, Oo, ang dukha at ang mapagkailangan sa sumasamsam sa kaniya? Psalm 35 prayer points is a warfare prayer points. 3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. 3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa kanilang mga pagsira, ang aking sinta mula sa mga leon. 2 Take hold of shield and buckler and stand up for my help. And they use two different metaphors. Mga saksing masasama ay nagsisitayo; sila'y nangagtatanong sa akin ng mga bagay na di ko nalalaman. 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for my help! 19 David wrote this song. Since Jesus and Paul quoted verses from these imprecatory psalms, it proves those psalms were inspired by God and counters any allegation that they were sinful or selfish prayers of revenge. 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. A Prayer for Help - Oppose those who oppose me, LORD, and fight those who fight against me! A Psalm of David. Psalm 105:2 Good Gossip. Psalm 35 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 10Lahat ng aking mga buto ay magsasabi, Panginoon, sino ang gaya mo, na inililigtas ang dukha doon sa totoong malakas kay sa kaniya, Oo, ang dukha at ang mapagkailangan sa sumasamsam sa kaniya? Mangapahiya nawa sila, at mangalito na magkakasama ang mga nangagalak sa aking pagkapahamak: manganamit nawa ng kahihiyan at kasiraang puri ang nangagmamalaki laban sa akin. 5Maging gaya nawa sila ng ipa sa unahan ng hangin, at itaboy sila ng anghel ng Panginoon. At ang aking dila ay mangungusap ng iyong katuwiran, at ng pagpuri sa iyo sa buong araw. 13 23Kumilos ka, at ikaw ay gumising upang gawan ako ng kahatulan, sa aking usap, Dios ko at Panginoon ko. Oo, kanilang ibinuka ng maluwang ang kanilang bibig laban sa akin; kanilang sinasabi: Aha, aha, nakita ng aming mata. Psalm 35 Great Is the Lord. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa kanilang mga pagsira, ang aking sinta mula sa mga leon. 1 Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. Mga saksing masasama ay nagsisitayo; sila'y nangagtatanong sa akin ng mga bagay na di ko nalalaman. Ako'y nagasal na tila aking kaibigan o aking kapatid: ako'y yumuyukong tumatangis na tila iniiyakan ang kaniyang ina. 11 26 27 20 It is addressed to God in its entirely and presents Him as The God who forgives (verses 1-4), the God who intervenes in history (verses 5-8), and the God who provides (verses 9 … PS 35:4 Let them be confounded and put to shame that seek after my soul: let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt. David complains of his enemies and their wrong dealings—He asks the Lord to judge him according to his righteousness. 16 Psalm 105:1-5 Thanks, God! 35 Plead my cause, O Lord, with them that strive with me: fight against them that fight against me. 14 1 Plead my cause, O Lord, with them that strive with me: fight against them that fight against me. Take your shield and armor and come to my rescue. Huwag silang magsabi sa kanilang sarili: Aha, nasa namin: huwag silang magsabi: Aming sinakmal siya. Take up shield and armor; arise and come to my aid. Psalm 105 Thanksgiving All Year. Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. 1 Plead my cause, O LORD, with those who strive with me; Fight against those who fight against me. Psalm 35 - King James Version; Contend with Those who Contend with Me; The Lord the Avenger of His People; {A Psalm of David.} 35. Psalm 35 King James Version (KJV). Huwag silang magsabi sa kanilang sarili: Aha, nasa namin: huwag silang magsabi: Aming sinakmal siya. Ako'y magpapasalamat sa iyo sa dakilang kapisanan: aking pupurihin ka sa gitna ng maraming tao. It gives various things that we are to take care not to do, and various things that we are to do, understanding that they are commanded by the Lord. Psalm 35:13, 14. 17Panginoon, hanggang kailan titingin ka? Nguni't tungkol sa akin, nang sila'y may sakit, ang aking suot ay magaspang na kayo: aking pinagdalamhati ang aking kaluluwa ng pagaayuno; at ang aking dalangin ay nagbabalik sa aking sariling sinapupunan. 3 Also draw out the spear and stop those who pursue me. 35 Plead my cause, O LORD, with them that strive with me: fight against them that fight against me. 3Kumuha ka rin naman ng sibat, at tumigil ka sa daan laban sa kanila na nagsisihabol sa akin: sabihin mo sa aking kaluluwa, Ako'y iyong kaligtasan. The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. 2 Take hold of shield and buckler and stand up for my help. Great Is the Lord Psalm 35. Nguni't tungkol sa akin, nang sila'y may sakit, ang aking suot ay magaspang na kayo: aking pinagdalamhati ang aking kaluluwa ng pagaayuno; at ang aking dalangin ay nagbabalik sa aking sariling sinapupunan. 13Nguni't tungkol sa akin, nang sila'y may sakit, ang aking suot ay magaspang na kayo: aking pinagdalamhati ang aking kaluluwa ng pagaayuno; at ang aking dalangin ay nagbabalik sa aking sariling sinapupunan. 25 Mangapahiya nawa sila, at mangalito na magkakasama ang mga nangagalak sa aking pagkapahamak: manganamit nawa ng kahihiyan at kasiraang puri ang nangagmamalaki laban sa akin. 3 Take your spears and throw them. Dumating nawa sa kaniya ng walang anoano ang pagkapahamak; at hulihin nawa siya ng kaniyang silo na kaniyang ikinubli: mahulog nawa siya sa ikapapahamak niya. 11Mga saksing masasama ay nagsisitayo; sila'y nangagtatanong sa akin ng mga bagay na di ko nalalaman. “What does Psalms 35 mean to you?” Psalms 35 is a rather lengthy passage, so I have pasted it down below. Psalm 104:24-35 Bird Song. Psalm 91 Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. 28 Iyong nakita ito, Oh Panginoon; huwag kang tumahimik, Oh Panginoon, huwag kang lumayo sa akin. 4 Psalm 35. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa kanilang mga pagsira, ang aking sinta mula sa mga leon. A Psalm of David. A study in Psalm 35: 1 – 28 Psalm 35: 1 – 28 The Avenger A Psalm of David. 1 Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. Psalm 35:27 “Let them shout for joy, and be glad, that favor my righteous cause: yea, let them say continually, Let the LORD be magnified, which hath pleasure in the prosperity of … Maging gaya nawa sila ng ipa sa unahan ng hangin, at itaboy sila ng anghel ng Panginoon. Kumuha ka rin naman ng sibat, at tumigil ka sa daan laban sa kanila na nagsisihabol sa akin: sabihin mo sa aking kaluluwa, Ako'y iyong kaligtasan. : 1 Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. 1 Zi sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta”! Hatulan mo ako, Oh Panginoon kong Dios, ayon sa iyong katuwiran; at huwag mo silang pagalakin sa akin. Paul also quoted an imprecatory prayer in Romans 11:9–10, which is a quote of Psalm 69:22–23. }#Psalm23 #TheLordisMyShepherd Kumilos ka, at ikaw ay gumising upang gawan ako ng kahatulan, sa aking usap, Dios ko at Panginoon ko. Psalm 104:24-35 Bird Song. It has forty verses, each with one or sometimes two direct statements. We see the first three verses kind of set the tone. 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. PS 35:3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. 2 Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. 8Dumating nawa sa kaniya ng walang anoano ang pagkapahamak; at hulihin nawa siya ng kaniyang silo na kaniyang ikinubli: mahulog nawa siya sa ikapapahamak niya. Prepare to fight and give me help! Promise that you will save me. Of David. Let destruction come upon him at unawares; and let his net that he hath hid catch himself: into that … Psalm 105:17 Sent By God. Un psalm al lui David Apără-mă* Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă** Tu cu cei ce se luptă cu mine! They provide an introduction. Like any passage from any scripture, there are many ways to interpret this. tl Sa Awit 8:3, 4, ipinahayag ni David ang panggigilalas na kaniyang nadama: “Pagka natatanaw ko ang iyong mga langit, at ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inihanda, ano baga ang taong mortal upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng makalupang tao upang iyong pangalagaan siya?” PS 35:5 Let them be as chaff before the wind: and let the angel of the LORD chase them. 35 Plead my cause, O LORD, with them that strive with me: fight against them that fight against me. Absalom was David’s son, who wanted to be king in David’s place. 1 Plead my cause, O LORD, with those who strive with me; Fight against those who fight against me. 6Maging madilim nawa, at madulas ang kanilang daan, at habulin sila ng anghel ng Panginoon. Psalm … Nguni't pagka ako'y natisod sila'y nangagagalak, at nagpipisan: ang mga uslak ay nagpipisan laban sa akin, at hindi ko nalaman; 25Huwag silang magsabi sa kanilang sarili: Aha, nasa namin: huwag silang magsabi: Aming sinakmal siya. 26Mangapahiya nawa sila, at mangalito na magkakasama ang mga nangagalak sa aking pagkapahamak: manganamit nawa ng kahihiyan at kasiraang puri ang nangagmamalaki laban sa akin. 4 Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagka't ikaw ay sumasa akin: ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisialiw sa akin. 22 In the psalm David asks God to fight for him. 3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. Magsihiyaw nawa ng kagalakan, at mangasayahan, ang nagsisilingap ng aking katuwiran: Oo, mangagsabi nawa silang palagi: Dakilain ang Panginoon, na nalulugod sa kaginhawahan ng kaniyang lingkod. Psalm 105:17 Sent By God. 15 I want to look at Psalm 35 to a brief overview of the 28 verse is contained within it and closed with some application. 18Ako'y magpapasalamat sa iyo sa dakilang kapisanan: aking pupurihin ka sa gitna ng maraming tao. 9 or when David’s son Absalom was fighting him. 27Magsihiyaw nawa ng kagalakan, at mangasayahan, ang nagsisilingap ng aking katuwiran: Oo, mangagsabi nawa silang palagi: Dakilain ang Panginoon, na nalulugod sa kaginhawahan ng kaniyang lingkod. At ang aking kaluluwa ay magagalak sa Panginoon: magagalak na mainam sa kaniyang pagliligtas. A Psalm of David. I will say of the LORD, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.” Read verse in New International Version to stop the people who are chasing me. May those who plot against me be turned back and confused! 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help.

Magnolia Greens Golf Course Scorecard, Erupting Earth 5e, Ph3 Electron Geometry, Quiver Tree Facts, Chemistry A Level Data Booklet 2020,

Add your Comment

four × five =